Vilkår og betingelser

Ved oprettelse hos KirkeData acceptere du følgende

Vilkår og betingelser nedenfor er gældende fra d. 1. juni 2018 og erstatter tidligere versoner.

Om KirkeData

KirkeData (herefter omtales KirkeData / vi / os / vores) er et timeregistrerings system for kirker. KirkeData projektet blev sat i verden da der blev set et behov. Et behov for at kirkegårdene blev hørt, og fik et system som kunne harmonere mere deres arbejdsdag og derved til deres fordel. Vi tilbyder timeregistrering, arbejdsplaner, afspadseringsstatus (opsat efter behov), ferie dage tælling, ferie/fridage tælling, samlet overblik over året, optælling af timer og meddelses system.

Brug af KirkeData

Ved brug af vores side og funktioner accepterer du vores vilkår og betingelser, du bekræfter at du overholder alle gældende regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere vores vilkår og betingelser, skal du øjeblikkelig stoppe brugen af vores side og funktioner. Vores side tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, det vil sige du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på siden til offentlige eller kommercielle formål, uden vores skriftlige samtykke.

Brug og tilkøb af funktioner

Ved brug af funktioner giver Kunden KirkeData tilladelse, til at opbevare og bruge informationerne til Kundens fordel. Du har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til funktioner eller dit login til. En bruger hos KirkeData er personligt, det er dine personlige arbejdstimer, derfor er en bruger beregnet til kun at bruges af en person.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser som findes på siden er angivet i danske kroner, og er excl. moms. KirkeData har til enhver tid ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på funktioner og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på hjemmesiden. Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte funktion og abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet i starten af hvert år. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk KirkeData lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af betalings funktioner. Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnements fornyelse og/eller tilkøb af funktioner vil der blive fremsendt en faktura for købet på Kundens e-mail.

Betaling

Opkrævning af betaling sker via faktura, og opkræves for hver kirkegård i systemet. Har man en oprettet Konto med tilknyttet kirkegård og rollen Administrator og eller Kasserer, har vi lov at fremsende din faktura via mail.

Varighed for vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser er gældende, så længe du har en konto hos KirkeData.

Refundering og fortrydelsesret

Funktioner og lign. er udelukkende digitalt til erhversbrug og derfor ingen fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

KirkeData har til enhver tid ret til at bruge underleverandører, herunder blandt andet til opbevaring og behandling af data.
Liste over underleverandører

Kundens data

De informationer du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt, disse informationer videregives ikke til tredjepart uden din accept. Data fra Applikationen kan dog bruges til statistikker, naturligvis uden at kunne identificeres med dig. Informationer du tilsender os eller indtaster på hjemmesiden (kommentar, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af denne uden at godtgøre dig.

Kundens adgang til egen data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til egen konto og data. Udløber eller opsiges KirkeData PLUS overgår kunden automatisk til Gratis KirkeData, dette medføre at kunden ikke længere har adgang til de data og funktioner som indgår i KirkeData PLUS. Kundens data i KirkeData PLUS vil ikke blive fjernet, tilkøbes KirkeData PLUS på senere tidspunkt vil data og funktioner være tilgængelige igen.
Ønsker KirkeData at lukke funktioner eller adgangen til Applikationen kan dette ske uden grundlag, men det skal varsles pr. e-mail til kunden 3 måneder inden lukning. På denne måde har kunden mulighed for hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ikke har betalt for Applikationen

Ved fjernelse af konto

Ved fjernelse af din konto hos KirkeData vil din konto blive fjernet, dette indebære dit navn, e-mail, adgangskode(r), tilslutning til kirke(r) og satser. Indtastede timer på en eller flere kirkegårde vil stadig fremgå i systemet, dog uden tilknytning til navn eller anden information på kunden. Oprettes kontoen igen efterfølgende vil tidligere data ikke kunne tilkobles kontoen. Dataen fjernes med øjeblikkelig virkning ved at du sletter din konto hos os, dette vil ske af sikkerhedsmæssige årsager for dit vedkommende.

Opdatering og drift stabilitet

KirkeData forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i funktioner og siden, til enhver tid. Det tilstræbes at udføre opdateringer og ændringer, uden det er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det dog være nødvendigt at lukke visse funktioner, eller sider ned mens opdateringen sker. KirkeData bestræber sig på mindst muligt nedetid muligt.

E-mail udsendelse

KirkeData forbeholder sig retten til at udsende e-mails ud til Kunden, når nye opdateringer og/eller funktioner bliver udviklet som vurderes interessante for Kunden. KirkeData forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjeparten med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails vil Kunden til enhver tid have mulighed for at afmelde ved klik på "afmeld" som findes i "indstillinger".

Ansvar

KirkeData fraskriver sig enhver form for problemer eller tabt information, som sker udenfor KirkeDatas område. Dette gælder strømafbrydelse, internetforbindelser, hardware, hacker-angreb. KirkeData hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af funktioner.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer KirkeData ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på hjemmeside og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Ændringer og opdateringer

KirkeData kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser, det er Kundens ansvar at holde sig opdateret omkring vilkår og betingelserne. En tidligere accept fra Kundens side vil betragtes som fortsat accepteret, hvis kunden ikke selv gør noget.

Uenighed

Opstår der uenighed mellem Kunden og KirkeData skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.